11.5.08

Minerva

Снимка: Пламен Колев
Pull me up, pull ne down...

Orange eyes of embers
Gleaming in the night
Guard us until break of dawn
Blessing the ground where we stay

Един от безумните моменти посред Артмосферик. Някъде над залеза, над хората и определено над себе си, с Жи привидно си доказваме кой колко здраво е способен да се вкопчи в лудостта си и да дърпа. Два различни филма без допирна точка. A tribute to the sunshine and to a person who pulls me up sometimes without even trying. And we`ll never dig deeper than that... Thanks for making me feel safe.

Жи / Minerva; Снимка: Захари

No comments: