2.9.11

как съвсем на път to give up
задушавам се, не че не мога
и зъбите ми излизат през очите
стиснати
да ти го изкрещя, да ти го изтанцувам? да го е
спра