30.3.12

7.3.12

Толкова са мънички, внимателно на върха на пръстите, с прозрачни обвивки на рибешки яйца. Отношения за запълване на пукнатини. За сливане

3.3.12

takes time
takes a trip-trap game
to keep a wolf in your mouth
and don`t swallow