26.5.10

the balloon doodle

you can pick up a line and stick it between her lips like a sour cutting candy then pull it out and tickle your ego in this constant struggle against the apathy of counting days and days and counting and shitting around like a growing caterpillar a butterfly you`ll never give birth to around her

25.5.10

monday

свита до прозореца на стята си виждам седалките на пропълзяващи автобуси хладно осветени потръпващите вътре хора ме заливат сирените на линейките вечер седя до теб вкопчена с всичка сила в дланта ти усмихната
от тук виждам празни улични квадратчета дишам монотонния рев на двигателите кост до кост съм сама докато изтичаш през жълтите полета на изток

6.5.10

къмайде за миди! :)

насам-натам

приземяване
дълбоко
синьо като нощ
където растат пеперуди и после се откъсват сами от стъблата си
ти си
вълнообразен полет
на повърхността извира светлина и капе
на дъното лежим с отворени тела и всяко падане
запълва недовършеностите
внимателно издълбани тунели болка
гръб облепен с пясък
вдишване, още едно стъбло се къса с мек пукот
не мърдаме докато прелее

и ето че са вече навсякъде с пухените си криле и личица
наострили погледи в нас хищно
хайде
излитане
леки от светлина
пеперудите капят и покриват дъното като есен под нас

на сутринта не си спомняш и правим юфка
кафе под облаци дим
самолетът е на бюрото
в мен е стоплено