12.5.08

Котилото

Пържени мозъчни клетки за закуска всяка вечер.
В зениците ми се гушат малки слепи лисичета.
Майка им няма да се върне. Внимавам.
Вече не скимтят и не се страхуват.
Без да ги опитомявам, чакам да прогледнат.

No comments: