31.3.08

kNiT

Това е knit (плета). Бета версия, понеже алфа биде заляна с вода.
Опитах се да направя буквите ясно различими, но това никога не ми се е отдавало... Поздрав за Жи, понеже ми пусна много симпатично филмче с плетяща кака :)
Click for larger

No comments: