30.10.08

Ателие Пластилин

Хайде да отидем на това? В събота, от 19:00, "Цар Симеон" 48

1 comment:

jeni said...

аз смятам да ходя по същото време на това:
http://sfumato.info/?show=acts&id=226