14.3.07

Черни портокали

моето Черно
е различно от Твоето
затова днес се събуждам
в едно Наше черно
различно от всичко

аз знам
че си донесла най-хубавите цветя
и бесилото ми е било най-стегнато
ти никога не си била полу-жена
чак сега вярвам

обичаш ме

сега наистина вярвам
и не дишам от страх че може
в нашето черно да няма портокали
когато бесилото се скъса
обичам

No comments: