9.2.08

Kiwi Hangover Shivering

задоволяваща, приятна болка в мускулите, студено, много е студено, студени кръгли мандарини, отнесена, ветроблаци и слаб, тих махмурлук, ентусиазъм и никога умора, в никакъв случай умора, опиянението не е в греяното вино, синия джин и кивито, опиянението е в очите и дланите на приятелите, в малките камъчета за го, в тенджерата с кафе на актьора и неизживяните роли, опиянението е в широките крачки на хората и ме носят, носят, носят напред, но е толкова студено...
когато сутрин се сресваш в стаята, aз се събуждам безобразно горда, че си у дома и започвам да се блъскам в теб като пеперуда в палеща електрическа смърт, като котка в огледало... пълна с преживявания, защото нищо никога не свършва, особено когато съм далеч от себе си и някой идва през бумтящо море от въображение, блъсва ме обратно в тялото ми и тогава всичко е наред, не само, но и сякаш винаги в било...

No comments: