12.1.08

Сангрия

Сладко ми е, до сърцевината на костите ми е сладко чак. От греяното вино и ледената сангрия, от меките ти ръце, от приказките на другите, от рисуваните очи и непознатите. Така ми е сладко, е-ей!... А светът е все так голям и хубав, ето на!

No comments: