14.4.10

*

Не знаех, че мога да изпи/т/вам толкова sилно щастие.В нюанси на обожание към.

2 comments:

Anonymous said...

Убедена съм, че можеш да изпитваш още повече! :) Павлина

lautrededor said...

:)))