18.8.09

ASL

Бавно и методично създавам свинщина в дома си, за да заглуша свинщината в главата си.
А за това няма извинение. Аll shit and lipgloss, please. - ASL, pls!
Липсата на парфюм още е впита в кожата ми. Червените петна минаха.

No comments: