14.8.09

where i end and you begin

между две жени над сутрешна мусака, без поправки. featuring late

четири очи и половина духат супата
моливът е подострен и нов
две мухи се давят в чашата
мокри крила графитени очи
четири ръце и половина
ровят под клепачите сутрин
а рибарят е мъртъв от снощи
тлъсти червеи свиват гнезда в супата
закачи се за хитиновата уроба
корабът черупката очакването
гнездата са за глухи тук сме ние
а децата плуват със счупени ръце
давим се и ни е хубаво
в девет и половина сутринта утробите разцъфват
сънливи колибри отнасят кораба
твоето цвете хладно тежи в дланите ми
изумен поглед
пулсът не стига до езика думите ми
един здрав ритник тряа
така е защото днес писането ни
остави поле - няколко вертикални реда
тъга забита в корема ми
здрав ритник
лява релса дясна ръка
обесвам те кухо в очите си
кънки на лед
режещ танц по корема из раните
после тихичко се поклащам на вятъра
суха в очите ти
а после изплюваш походката ми
сухата постната
ледът оставя дълбоки следи
върху дланите ми
кучето ги облизва съчувствено
след бягството ми
същите исках да си направя сама
не улучих дълбочината и сега
кървят твърде много
куче нямам
и краят ми попива в чаршафите
а началото недъгаво се ражда
от гърбовете на улични плъхове
ти бягаш и тичаш
обувките ти от снощи са добре завързани (*това има предистория)
за котвата
остави
само едно ми е в ума
в кожата в косите
и го правя грозно.
отраженията обаче са светли
кожата се рзтваря
и оголва сънливи намерения
олекотяваш
а аз имам нужда от бесилото си
от приспивателно
олекваш
в различни посоки
и погледът под бесилото е раздвоен
един старец задрасква посоките
разравям пътя под краката ти
и се беся. с усмивка.
подигравателна ли?
мамка му. изгубих собствената си престрелка
и започваш да дращиш със зъби
мамка му, намерих те!

No comments: