9.5.07

Три стъпки

Три стъпки напред, две нагоре, магьоснице!...
Три пъти те следвах, два те водих с изядени очи
В гора от кости без корени, плътта болезнено плитка
Нагоре танцувай, невесто, не стъпвай!
Не спирай. Аз пътя не търсех, а нея
Циганка-булка, майко, магьосница!…
Коленете ми от единия край на леглото до другия
Циганка-булка, майко. Ненамерена
Червена в светлината, черни думи-пръсти по нея
Три стъпки назад, две напред, магьоснико!…
Огън грачи от опашката на вятъра, та чак до зъбите му
В пясъчна къща я отведе, майко. Булката ми!…
В стъклени дни да я виждам, нощи да пие
Празни лицата ни, майко. Това ми остана
В дом незавършен заключих се, страха си да скрия
Циганка-булка, майко. Бяга, връща се
Запали фенер на прозореца, да я дочакам…
Не се е родил конят за тая пътека
И знам, че боса ще дойде, пияна, прозрачна
Вятър да търси от мен, неблагодарника
Циганка-булка, майко. Сажди в ръцете
Три стъпки напред, две към мен. Една към небето.

No comments: