6.12.07

nothing BUT

времето, което ме кара гневно и без да мисля да се противопоставям на невинноста, вярата и всичко абсолютизируемо.
остава...joy

No comments: