18.4.07

From the "homily" hotelима неща, които само другите виждат.
а аз сляпо ги окачам на стената, до своите

No comments: